Toczenie bojów z chwastami może trwać długo i nie przynosić pożądanych skutków. To niestety scenariusz, z którym należy się liczyć, choć z różnych względów stan niemocy nie może się utrzymywać bez końca. Miejmy na uwadze fakt, że od skuteczności walki z zachwaszczeniem zależy nierzadko kondycja gospodarstwa. Straty w plonach wynikające z gwałtownego ataku chwastów mogą zrujnować rolnika finansowo, więc wykorzystane rozwiązania powinny być jak najbardziej efektywne.

Kłania się oczywiście zastosowanie herbicydów. Środki na chwasty najczęściej mają postać płynną. Zawiesinę należy rozrobić z odpowiednią ilością wody i tym samym uzyskać gotowy materiał do oprysku. Zdarzają się też środki w proszku, które albo rozrabia się z wodą, ale wysypuje się je bezpośrednio na grunt.

Ten drugi wariant dotyczy zwykle trawników oraz ogrodów, gdzie środki chwastobójcze w postaci sypkiej są stosowane głównie po to, aby nie ograniczać walki ze szkodnikami do dni niesłonecznych. Jeśli jednak mowa o polu, to tu zawsze herbicyd stosowany jest w formie płynnej. Oprysk odbywa się z użyciem odpowiedniego sprzętu, który jest instalowany przy traktorze. Urządzenia do oprysków są typowym elementem zaplecza technicznego każdego gospodarstwa, które zajmuje się uprawą zbóż lub roślin oleistych.

Dzięki temu można uzyskać wysoką wydajność działań przeciwko chwastom, ponieważ rolnik jest w stanie pokryć środkiem na chwasty cały areał w ciągu maksymalnie kilku godzin (czas oprysku zależy od wielkości pola). Płynna forma herbicydów przyspiesza ich działanie i czyni cały proces bardziej efektywnym.