Zboża, które są hodowane w Polsce nie sprowadzają się jedynie do jakiegoś gatunku. Możemy oczywiście powiedzieć, że uprawiamy pszenicę, żyto czy jęczmień, ale to w dalszym ciągu bardzo ogólne sformułowania. Należy zawsze dążyć do tego, aby je skonkretyzować, a sposobem na to jest wskazanie odmian zbóż.

Jeśli chodzi o pszenicę ozimą, to w naszym kraju wybór jest bardzo szeroki. Aktualnie w rejestrze znajduje się ponad 20 odmian, które można wysiać, a następnie hodować z myślą o jak najlepszych plonach. Poszczególne odmiany różnią się między sobą licznymi parametrami, które wymieniane są w literaturze fachowej.

Owe parametry stanowią także ważną informację dla samych rolników, bo wskazują na to, jakie warunki należy zapewnić konkretnej odmianie. Podstawowe parametry jakie dotyczą każdej odmiany zbóż są związane z procentowym plonem w stosunku do przyjętego wzorca. Kolejne bardzo ważne informacje wiążą się chociażby ze skalą występowania szkodników oraz chorób roślin.

Tym samym można dobrać najbardziej odporne odmiany. Inne ważne cechy odmian zbóż łączymy także z masą ziaren, a także ich gęstością w stanie zsypnym. Dalej mamy zawartość białka oraz glutenu, indeks glutenu czy zawartość popiołu w gotowej mące.

Bardzo ważny z punktu widzenia uprawy pszenic ozimych jest wskaźnik zimotrwałości. Potrafi on być bardzo zróżnicowany, ponieważ dostępne odmiany mogą być w różnym stopniu przygotowane do zimowania. Konkretne informacje na temat cech odmian oraz ich listę można znaleźć na stronach internetowych i w prasie specjalistycznej.