Skuteczna walka z chwastami nie jest rzeczą łatwą, o czym doskonale wie każdy rolnik. Dostępne dziś możliwości zwalczania niechcianych gości są jednak coraz doskonalsze, co pozwala gospodarzom na toczenie boju ze znacznie lepszymi widokami na sukces.

Rozwiązania oferowane przez producentów herbicydów to wyspecjalizowane preparaty, których zadaniem jest eliminowanie zachwaszczenia na polach uprawnych. Środków tego typu mamy na rynku bardzo wiele, dlatego należy zwracać uwagę na to, po jakie z nich sięgniemy.

Zróżnicowanie pomiędzy herbicydami nie jest przypadkowe. Jest ono ściśle uzależnione od tego, jakie gatunki chwastów jest w stanie zwalczyć konkretny produkt.

Wszystko zależy od użytych do jego produkcji substancji czynnych. Inne radzą sobie z chwastami jednoliściennymi, a inne z dwuliściennymi.

Teraz zajmijmy się tymi drugimi. Dość powszechnie występują one w uprawach pszenżyta ozimego, które jest przez polskich rolników hodowane na dużą skalę.

Szybki rozwój chwastów dwuliściennych może prowadzić do sytuacji, w której rośliny przestaną się rozwijać prawidłowo. Jak wiemy, każdy chwast zagraża uprawom głównie w taki sposób, że konkuruje z nimi o substancje odżywcze w glebie, a także o wodę i promienie słońca.

Jeśli chwastów nie uda się zdusić w zarodku, to w następnym kroku możemy pożegnać się z niemałym areałem, a to oznacza spore straty finansowe. Należy podjąć wszelkie kroki, aby zniwelować takie ryzyko, ponieważ proces obumierania roślin w wyniku aktywności rozwiniętych chwastów jest w zasadzie niemożliwy do zatrzymania.